fbpx

Informacje dot. RODO

Light – Music – Sound Łukasz Eckert, ul. Górna 9, 86-120 Serock jako administrator Państwa danych osobowych działający w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przetwarza dane osobowe jedynie w celach zgodnych z prawem. Naszym celem jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Można się z nami skontaktować pod adresem biuro@pracadlaciebie.eu.

Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy gdyż jest to niezbędne dla celu wykonania procesu rekrutacyjnego oraz w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest również należyte i jak najlepsze wykonanie zawartej umowy, jak i obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) oraz usprawiedliwionym interesie administratora na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń.

Czas, przez jaki przetwarzamy dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Light – Music – Sound Łukasz Eckert, ul. Górna 9, 86-120 Serock. Okres przetwarzania danych osobowych wynika również z realizacji umów zawartych z Light – Music – Sound Łukasz Eckert, ul. Górna 9, 86-120 Serock, a naszymi klientami czy kontrahentami.

W przypadku, gdy Light – Music – Sound Łukasz Eckert, ul. Górna 9, 86-120 Serock przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

W przypadku, gdy Light – Music – Sound Łukasz Eckert, ul. Górna 9, 86-120 Serock przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Odbiorcami danych osobowych, które Light – Music – Sound Łukasz Eckert, ul. Górna 9, 86-120 Serock przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi hostingowe,
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Light – Music – Sound Łukasz Eckert, ul. Górna 9, 86-120 Serock
 • pozostali podwykonawcy Light – Music – Sound Łukasz Eckert, ul. Górna 9, 86-120 Serock , świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Light – Music – Sound Łukasz Eckert, ul. Górna 9, 86-120 Serock .

Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzamy przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych,
 • poprawiania swoich danych,
 • wycofania zgody bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • usunięcia danych osobowych,
 • przeniesienia danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Light – Music – Sound Łukasz Eckert, ul. Górna 9, 86-120 Serock jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.